Bc. Karolína Kupková

Bachelor's thesis

Srovnání zubního a kosterního vývojového věku u archeologicky zkoumaných nedospělých jedinců

Comparsion of Dental and Skeletal Developmental Age in Archaeologically Investigated Subadults
Abstract:
Tato práce se zabývá vývojem a růstem kostí a zubů a jejich porovnáním. Proto popisuje základní principy růstu a vývoje kostí a zubů, faktory, které je ovlivňují a jejich projevy na kostech, a také způsoby a metody, kterými se věky stanovují. Jejím cílem je srovnat věk odhadnutý podle délek dlouhých kostí končetin a věk stanovený podle stavu erupce zubů, najít rozdíly mezi nimi, a navrhnout důvody …more
Abstract:
This thesis addresses the development and growth of bones and teeth and their comparison. Therefore, it describes basic principles of growth and development of bones and teeth, the factors that affect them and their manifestations on bones, as well as ways and methods that are used for determination of age. Its aim is to compare the age estimated by the lengths of long bones of the limbs and the age …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 7. 2020
  • Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Soňa Šáliová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Anthropology / Anthropology