Bc. Martina Bártová

Bakalářská práce

Entropie černých děr v teorii strun

Black hole entropy in string theory
Anotace:
V této bakalářské práci jsou nejdříve uvedeny některé základní koncepty, které se využívají v teorii strun. Následně je dvěma různými způsoby spočtena entropie extrémní pětidimenzionální černé díry – pomocí Bekensteinovy-Hawkingovy formule a využití popisu černých děr v IIB superstrunové teorii. Supersymetrie garantuje shodu obou výsledků.
Abstract:
In this bachelor thesis are introduced some of the essential concepts that are used in the string theory. Then the entropy of an extremal five-dimensional black hole is computed using two different ways – the Bekenstein-Hawking formula and the IIB superstring theory description. At the end we will see that they are same if supersymmetry is included.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2019
  • Vedoucí: M.Sc. Jörgen Linus Wulff, Ph.D.
  • Oponent: prof. Rikard von Unge, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Fyzika / Fyzika