Bc. Lenka Uhlířová

Diplomová práce

Výuka v oděvnictví a vliv modní přehlídky na výuku

Teaching in clothing school and influence the fashion show for teaching.
Anotace:
Diplomová práce „Výuka v oděvnictví a vliv módní přehlídky na výuku“ je věnována problematice motivování žáků a jejich splněných cílů. Jak motivovat žáky ke zvolení k tomuto oboru, jak je prosazovat v reálném životě. Jak volit vhodné motivační programy výuky, případně exkurze apod. V teoretické části věnuji pozornost samotné motivaci a motivování přímo ve výuce. Co vše může mít vliv na motivaci a volbu …více
Abstract:
The diploma thesis "Teaching in Clothing and the Influence of Fashion Show on Teaching" is devoted to the motivation of pupils and their accomplished goals. How to motivate pupils to choose this field, how to promote them in real life. How to choose appropriate motivation programs for teaching, or excursions, etc. In the theoretical part, I pay attention to the motivation and motivation itself in teaching …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Nikola Straková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta