Ing. Marek Žák

Bachelor's thesis

Fundamentální analýza vybraného titulu na BCPP

Application of fundamental analysis method in selected PSE security
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá fundamentální analýzou akcií. Tento druh analýzy je investory a analytiky nejpoužívanější a nejoblíbenější metodou pro ohodnocování akcií. V práci jsou na úvod stručně charakterizovány i ostatní využívané metody, ale hlavním tématem této práce je analýza fundamentální, pomocí níž jsou ukázány všechny důležité faktory, které jsou podstatné v ohodnocovacím procesu akcií. Práce …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on stock fundamental analysis. This type of analysis is used by investors and analytics as the most favourite and the most used analysis for setting stock value. In the introduction of this thesis, other used methods are also briefly described, but the main theme of this work is the fundamental analysis by which all important factors, which are relevant in setting stock …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta