Katarína Osadská

Diplomová práce

Verejný ochranca práv v EU, ČR a SR

Veřejný ochránce práv v EU, ČR a SR
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na instituci ombudsmana v Evropské unii, v České republice a na Slovensku. Soustřeďuje se na otázky právních úprav této instituce ve zmíneních formacích. Jednotlivé kapitoly této práce jsou rozděleny do následujících pěti tematických částí. První kapitola popisuje historii vzniku instituce, vysvětluje pojem ombudsman s použitím definicí, klasifikuje druhy institutu ombudsmana …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on institution of ombudsman in European Union, Czech Republic and Slovak Republic. It is aimed at questions of legal regulations of this institution in the mentioned formations. Particular chapters of this thesis are structured into following 5 task parts. The first chapter describes the history of the origin of this institution, explains the term of ombudsman by using definitions …více
Abstract:
Diplomová práca je zameraná na inštitúciu ombudsmana v Európskej únii, v Českej republike a na Slovensku. Sústreďuje sa na otázky právnych úprav tejto inštitúcie v zmienených formáciách. Jednotlivé kapitoly tejto práce sú rozdelené do nasledujúcich piatich tematických častí. Prvá kapitola popisuje históriu vzniku inštitúcie, vysvetľuje pojem ombudsmana s použitím definícií, klasifikuje druhy inštitútu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2010
  • Vedoucí: Iva Chvátalová
  • Oponent: Michal Spirit

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/19695