Kristýna HOLAKOVSKÁ

Diplomová práce

Zvyšování a prohlubování kvalifikace a kvalifikační smlouva

Qualification Upgrading and Improvement of Qualification, Qualification contract
Anotace:
Cílem mé diplomové práce je charakterizovat a analyzovat obecnou právní úpravu zvyšování a prohlubování kvalifikace, což je forma odborného rozvoje zaměstnanců, kterou můžeme subsumovat pod péči o zaměstnance. Pro komplexnost mé práce se věnuji i např. daňovým aspektům odborného rozvoje nebo uplatnění absolventů na trhu práce, ale také komparaci české a slovenské právní úpravy v oblasti kvalifikace …více
Abstract:
The purpose of my thesis is to characterize and analyze the general legal regulation of improvement of qualification and upgrading of qualification, which is a form of professional development of employees, which we can subsume under the care of employees. To reach the complexity of my work, I also focus on the tax aspects of professional development or the employment of graduates on the labor market …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. et Mgr. Ilona Kostadinovová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLAKOVSKÁ, Kristýna. Zvyšování a prohlubování kvalifikace a kvalifikační smlouva. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/