Mgr. Tomáš Kopecký

Master's thesis

Integrace nových vývojářů v prostředí Java

Java Developers Integration
Abstract:
Práce se zabývá analýzou používaných technologií, interním firemním frameworkem a současným stavem procesu integrace nových backend pracovníků společnosti InQool a.s. Na základě dotazníkové ho šetření a osobních pohovorů pak navrhuje nové optimalizované řešení integrace pracovníků do firemního prostředí společnosti inQool a.s. a implementaci úvodního prototypu projektu pro nové zaměstnance, který je …more
Abstract:
The thesis deals with analysis of used technologies, internal company framework and the current state of the integration process of new backend developers at InQool a.s. Based on the questionnaire and personal interviews it propose new optimized solutions for integrating employees into the inQool a.s. corporate environment and implementing the initial bootcamp prototype for new employees that guides …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2019
  • Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tibor Szabó

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering

Theses on a related topic