Pavel ORHOLZ

Bachelor's thesis

Obraz národnostní menšiny (Romů) v médiích

The image of ethnic minorities (Roma) in the printed media
Anotácia:
Anotace Tato bakalářská práce se zabývá mediálním obrazem romské menšiny, který výrazně ovlivňuje nálady v celé společnosti. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy jako xenofobie, rasismus, dále se zabývá Romy jako národem včetně jeho historie a také je nastíněn vliv médií na společnost. V praktické části se zaměřuji na obsahovou analýzu televizního zpravodajství a článků ve zpravodajství …viac
Abstract:
Abstract These bachelors work is about gypsy´s minority in media, which influence the mood in whole company. There are explained basic term like xenpohobia and racism in theoretiacl part of composition. There is written about Romany like nation including Romany´s history and this compositin contains topic with influence of media on company. The practitc part of composition is focused on tv news and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2013
Zverejniť od: 1. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ORHOLZ, Pavel. Obraz národnostní menšiny (Romů) v médiích. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.7.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 1. 7. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in pedagogy / Social Pedagogy

Práce na příbuzné téma

 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses qrh3vo qrh3vo/2
3. 7. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 7. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.