Bc. Martin Sárkány

Master's thesis

Secure routing protocols and attacks on Arduino JeeNode

Secure routing protocols and attacks on Arduino JeeNode
Abstract:
Práca je zameraná na bezpečné smerovanie v bezdrôtových senzorových sieťach. Uvádza prehľad bezpečných smerovacích protokolov vrátane ich vyhodnotenia z bezpečnostného hľadiska. Boli vybrané tri útoky, ktoré demonštrujú možné útočné scenáre na bezpečné smerovacie protokoly. Využité boli pri tom zariadenia JeeNode založené na Arduine. Posledná časť práce si dáva za cieľ pretvoriť projekt WSNProtectLayer …more
Abstract:
The thesis is focused on secure routing in wireless sensor networks. Survey of secure routing protocols is presented, including an evaluation from security point of view. Three attacks were selected to demonstrate possible attack scenarios on secure routing protocols, utilizing Arduino-based JeeNode devices. The last part of the thesis aims to port WSNProtectLayer project, the TinyOS library for secure …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2018
  • Supervisor: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Jiří Kůr, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky