Bc. Tereza Šlesingerová

Diplomová práce

Ekonomický provoz a sociální poměry herců a dramatiků shakespearovského a novodobého divadla The Globe s přihlédnutím k dobám moru a koronaviru

The Economic Operation and Social Conditions of the Actors and Playwrights of Shakespeare's Globe Theatre and Its Modern Replica, Taking into Account the Times of the Plague and Coronavirus
Anotace:
Magisterská diplomová práce si klade za cíl analyzovat a vyhodnotit dostupné informace o finančním řízení divadla The Globe za doby vlády Alžběty I. (Elizabeth I.) Tudorovny a Jakuba I. (James I.) Stuarta. Sledováním ekonomických a mimoekonomických ukazatelů jako náklady, výnosy a cíle jednotlivých divadelních institucí jsou tato zjištění propojena s chodem novodobé repliky divadelní budovy The Globe …více
Abstract:
This master's thesis aims to analyze and evaluate the available information on the financial management of The Globe Theatre during the reign of Elizabeth Tudor (Elizabeth I) and James Stuart (James I). By monitoring economic and non-economic indicators such as costs, revenues, and the goals of individual theatre institutions, these findings are connected with the operation of a modern replica of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
  • Oponent: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta