Jozef Marmoľ

Diplomová práce

Pokročilá komunikační řešení v IP telefonii

Advanced Communication Solutions in IPTelephony
Anotace:
Práca sa zaoberá tematikou pokročilej komunikačnej služby, ktorá môže byť v modernej pobočkovej ústredni ponúkaná. Je zameraná hlavne na otvorené a voľne šíriteľné aplikácie. Dôraz je kladený na technológiu WebRTC a sipML5 klienta v spolupráci s pobočkovou ústredňou Asterisk. Praktická časť sa venuje konfigurácii pobočkovej ústredne Asterisk tak aby pracovala so sipML5 klientom a následným analyzovaním …více
Abstract:
The work deals with the topic of advanced communication service that can be offered in a modern private branch exchange. Mainly it is focused on open and free distributable applications. The emphasis is placed on technology WebRTC and sipML5 of client in cooperation with private branch exchange Asterisk. The practical part describes the configuration of private branch exchange Asterisk to work with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Miroslav Vozňák
  • Oponent: Lukáš Ševčík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika

Práce na příbuzné téma