Theses 

Investiční záměr - investice do automobilu – Ing. Pavel Špiryt

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Pavel Špiryt

Bakalářská práce

Investiční záměr - investice do automobilu

Investment plan - car investments

Anotace: Předmětem bakalářské práce je investice do nového montážního vozidla ve společnosti X v.o.s. Hlavním cílem práce je rozhodnutí o následné realizaci investičního záměru. Teoretická část je zaměřena na popis jednotlivých typů analýz prostředí, následně jsou zde popsány jednotlivé metody hodnocení investic. Závěr teoretické části je zaměřen na možné způsoby financování investice. Poznatky z teoretické části jsou přeneseny do části praktické. Tato část je zaměřena na popis investice, následné hodnocení projektu vybranými metodami, posouzení o realizaci a zhodnocení investice.

Abstract: The subject matter of this bachelor thesis is an investment into a new assembly vehicle in X v.o.s. The main objective of the thesis is the decision to implement the investment project subsequently. The theory section focuses on description of individual types of environment analyses; furthermore, various investment assessment methods are described in this section. The theory section ends with an overview of investment funding possibilities. The findings from the theory section are applied in the practical section. The practical section focuses on describing the investment, subsequent project assessment using selected methods and the investment implementation and evaluation assessment.

Klíčová slova: Úvěr, investiční záměr, peněžní toky, metody hodnocení investic, efektivnost investice, čistá současná hodnotaLoan, investment project, cash flow, assessment methods of investment, investment effectiveness, net present value

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Michal Blahout
  • Oponent: Ing. Stanislava Čížková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 15:33, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz