Gabriela Zajíčková

Bakalářská práce

Aktuální trendy v řízení destinace cestovního ruchu v České republice a Slovenské republice

Current trends in the management of tourism in the Czech Republic and Slovak Republic
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Aktuální trendy v řízení destinace cestovního ruchu v České republice a Slovenské republice“ je analýza současných trendů v řízení cestovního ruchu v regionu Východní Morava a v Klastru Liptov. V první části se zaměřuji na teoreticko-metodologická hlediska, kde jsou popsány základní definice cestovního ruchu, destinačního managementu a organizace, která popisované destinace …více
Abstract:
The aim of the thesis "Current trends in the management of a destination of tourism in the Czech Republic and the Slovak Republic "is an analysis of current trends in the management of tourism in the region of East Moravia and in the cluster Liptov. The first part focuses on the theoretical and methodological point of view, which describes the basic definition of tourism, destination management and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu