Bc. Klaudia Žigová

Diplomová práce

Obchodovanie s obnoviteľnou energiou na trhu EU

Dealing with Renewable energy in the Market of the Evropean union
Abstract:
ŽIGOVÁ, Klaudia, Bc.: Dealing with renewable energy in the marekt of the European Union [Diploma thesis]. College of Banking Prague, Prešov foreign university. Department of Finance, accounting and insurance. Supervisor: Prof. Ing. Adriana Csikósová, CSc. Year of defense: 2014. Pages: 59. The aim of the thesis is to explore renewable energy sources especially in Slovakia, focusing on individual areas …více
Abstract:
ŽIGOVÁ, Klaudia, Bc.: Obchodovanie s obnoviteľnou energiou na trhu EÚ. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Prešov. Katedra financií, účtovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: Prof. Ing. Adriana Csikósová, CSc.. Rok obhajoby: 2014. Počet strán: 59. Cieľom diplomovej práce je preskúmanie obnoviteľných zdrojov energie predovšetkým v rámci Slovenska, so zameraním …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. Adriana Csikósová, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.