Bc. Daniela Myšková

Diplomová práce

Interaktivní zóny v expozici "Holzmaisterova sbírka" v Městském muzeu Moravská Třebová se zaměřením na první stupeň základních škol

Interactive zones in the exhibition "The Holzmaister Collection" in the Museum in Moravská Třebová focusing on the first stage of elementary schools
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou muzejních kufříků a jiných pomocných edukačních technik v muzeu. Dále pak plánováním edukačních aktivit a jejich evaluací. Součástí práce bylo vytvoření tří muzejních kufříků/zón pro stálou expozici Městského muzea v Moravské Třebové, jejich uvedení do praxe a následná evaluace.
Abstract:
The diploma thesis deals with the problems of museum cases and other auxiliary educational techniques in the museum. Furthermore, the planning of educational activities and their evaluation. Part of the work was the creation of three museum cases / zones for the permanent exhibition of the Municipal Museum in Moravská Třebová, their putting into practice and subsequent evaluation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Jagošová, DiS.
  • Oponent: Mgr. Pavla Vykoupilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta