Jaroslav Vondrák

Bakalářská práce

Inteligentní domácnost a zabezpečení domu pomocí IoT

Intelligent home and home security using IoT
Anotace:
Tato práce se zabývá především realizací univerzální platformy IoT systému, který je určen pro inteligentní domácnost. Systém je lehce rozšiřitelný pomocí zásuvných modulů. Je možné, např. přidávat nové aktivní prvky, komunikační moduly nebo komunikační protokoly do již existující infrastruktury. V teoretické části práce jsou rozebrány nejznámější komunikační protokoly, standardy a moduly. Dále je …více
Abstract:
This thesis deals with the implementation of the universal platform of the IoT system, which is created for the intelligent home. The system is easily extensible with plug-ins. For example, it is possible to add new active elements, communication modules or communication protocols to an existing infrastructure. In the theoretical part of the thesis, the most known communication protocols, standards …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vondrák, Jaroslav. Inteligentní domácnost a zabezpečení domu pomocí IoT. Liberec, 2019. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie