Theses 

Prezidentské kampaně ve Francii – analýza vývoje politické komunikace a nastolování agendy vítězných kandidátů – Bc. Markéta Baráková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Markéta Baráková

Diplomová práce

Prezidentské kampaně ve Francii – analýza vývoje politické komunikace a nastolování agendy vítězných kandidátů

Presidential Campaigns in France – the analysis of political communication development and winning canidates agenda setting

Anotace: Hlavním cílem naší práce bude analyzovat francouzské prezidentské kampaně s tím, že se pokusíme upozornit na momenty, které mohly sehrát zásadní roli při zavádění nástrojů politické komunikace a politického marketingu do prezidentských volebních kampaní. Dále se pokusíme identifikovat konkrétní nástroje politické komunikace a marketingu a s ohledem na ně, se pokusíme nalézt odpověď na to, jak byly do kampaní zaváděny a jak byly jednotlivými kandidáty využívány. V analýze se soustředíme především na indikátory uváděné Pippou Norris, jakými jsou složení volebního týmu, mediální prezentace a podoba tiskových matiálů. V této souvislosti podrobíme hlubší analýze dvoje prezidentské volby v roce 1974 a 1981, ve kterých se jako dva nejúspěšnější kandidáti, postoupivší do druhého kola, postavili proti sobě pravicový kandidát, Valéry Giscard d´Estaing a kandidát levice, Francois Mitterand.

Abstract: The main goal of the presented dissertation is to analyze the French presidential campaigns. We will try to refer to moments which could enact in implementing of the marketing and communication tools to presidential election campaigns. We will also try to notify the concrete tools used in political marketing and political communication and try to explain how they were incorporated and used by presidential candidates. We will try to focus mainly on the indicators by Pippa Norris, which are the candidate team composition, media presence and form of press release, other press and presentation materials, billboards included. We will analyze in more detail two presidential elections, in1974 and 1981 where the right-wing candidate, Valéry Giscard d´Estaing and left-wing candidate, Francois Mitterand met up together in second ballot.

Klíčová slova: Politický marketing, politická komunikace, Francie, prezidentské volby, politické strany, Valéry Giscard d´Estaing, Francois Mitterand, marketingové nástroje, prezidentské volby 1974 a 1981. Political marketing, political communication, France, presidential elections, political parties, marketing tools, presidential elections in 1974 and 1981.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 04:46, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz