Bc. Darina Stehlíková

Diplomová práce

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole v rámci inkluze

Education of Pupils with Special Educational Needs at Secondary School within Inclusion
Anotace:
Diplomová práce se zabývá inkluzí žáků s SVP v hlavním vzdělávacím proudu střední školy. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teorie se zabývá inkluzí obecně, její definicí a legislativním ukotvením. V další části je rozpracován poradenský systém ČR a podpůrná opatření, která jsou nezbytná pro úspěšnou inkluzi. Poslední část teorie tvoří žáci se speciálními vzdělávacími potřebami …více
Abstract:
The thesis deals with the inclusion of pupils with special educational needs in the main educational mainstream of the secondary school. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theory deals with inclusion in general, its definition and legislative anchoring. In the next part, the advisory system of the Czech Republic and the support measures that are necessary for successful …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání