Libor Neveselý

Bakalářská práce

Profesní andragogika a její role ve vzdělávání dospělých

Professional Andragogy and its Role in Adult Education
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o problematice profesního vzdělávání dospělých. Teoretická část vymezuje pojmy a teoretická východiska se zaměřením na zařazení profesního vzdělávání do systému andragogiky, významu vzdělávání dospělých ve společnosti a popis metod a forem vzdělávání dospělých s následným využitím v praxi. Cílem praktické části je pomocí výzkumu provedeného formou dotazníkového šetření zjistit …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of vocational adult education. The theoretical part defines the concepts and theoretical background, focusing on the inclusion of vocational education in the system of adult education, the importance of adult education in society and description of the methods and forms of adult education and their subsequent use in practice. The practical part is by means of research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
Zveřejnit od: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Neveselý, Libor. Profesní andragogika a její role ve vzdělávání dospělých . Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe