Libor Neveselý

Bachelor's thesis

Profesní andragogika a její role ve vzdělávání dospělých

Professional Andragogy and its Role in Adult Education
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o problematice profesního vzdělávání dospělých. Teoretická část vymezuje pojmy a teoretická východiska se zaměřením na zařazení profesního vzdělávání do systému andragogiky, významu vzdělávání dospělých ve společnosti a popis metod a forem vzdělávání dospělých s následným využitím v praxi. Cílem praktické části je pomocí výzkumu provedeného formou dotazníkového šetření zjistit …more
Abstract:
The thesis deals with the issue of vocational adult education. The theoretical part defines the concepts and theoretical background, focusing on the inclusion of vocational education in the system of adult education, the importance of adult education in society and description of the methods and forms of adult education and their subsequent use in practice. The practical part is by means of research …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2015
Accessible from:: 29. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Neveselý, Libor. Profesní andragogika a její role ve vzdělávání dospělých . Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe