Theses 

Vnímání primární prevence z pohledu osob podílejích se na činnosti primární prevence – Bc. Olga PETROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Olga PETROVÁ

Diplomová práce

Vnímání primární prevence z pohledu osob podílejích se na činnosti primární prevence

The perception of primary prevention from the perspective of people participated in activities of primary prevention

Anotace: Tato diplomová práce se na základě aplikované kvalitativní metody zabývá vnímáním primární prevence očima aktivních tvůrců primární prevence. Výzkumný soubor se stává z okresních, školních metodiků prevence a lektorů primární prevence. Teoretická část představuje hlavní kapitoly jako jsou primární prevence, rizikové chování nebo systém prevence v ČR. Empická část navazuje na teoretické poznatky a vymezuje výzkumný problém, hlavní cíle práce, metody sběru dat a jejich analýzu. Finální část práce se věnuje interpretaci dat, diskusi a závěru.

Abstract: This thesis is based on qualitative methods applied deals with the perception of primary prevention through the eyes of artists active primary prevention. The research group is composed of a district, school prevention and primary prevention lectors. The theoretical part presents the main chapters such as primary prevention, risk behavior and prevention system in the Czech Republic. research section builds on theoretical knowledge and define the research problem, main aims, methods of data collection and analysis. The final part deals with the interpretation of data, discussion and conclusion.

Klíčová slova: prevence, primární prevence, děti, mládež, rizikové chování, zdraví, minimální preventivní program, programy primární prevence, MŠMT, okresní metodik prevence, školní metodik prevence, lektor primánrí prevence.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kristýna Krahulcová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2015 dostupné: světu
DP_Petrova_2015.pdf DP_Petrova_2015.pdf
Prilohy_DP.doc Prilohy_DP.doc
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

PETROVÁ, Olga. Vnímání primární prevence z pohledu osob podílejích se na činnosti primární prevence. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 04:41, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz