Bc. Kristýna Černá

Bakalářská práce

Mentální reprezentace pojmu zdraví u dětí a dospívajících různých věkových skupin

Mental representation of the health concept by children and adolescents of different age groups.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá mentální reprezentací pojmu zdraví u dětí a žáků od předškolního věku až po ukončení povinné školní docházky. Cílem práce je zjistit, jaká je mentální reprezentace pojmu zdraví u dětí a žáků v různém věku. Dále je práce zaměřena na popis mentální reprezentace pojmu podpora zdraví. V teoretické části práce jsou informace o zdraví, zdravém životním stylu, prevenci, výchově …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the mental representation of the health concept in children and pupils from preschool age until the completion of the compulsory school education. The aim of the thesis is to find out what is the mental representation of the health concept in children and pupils of various age. It also aims to describe mental representations of the concept of health support. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta