Bc. Kateřina Pešková, DiS.

Diplomová práce

Znalost EKG křivky sester pracujících na JIP

Knowledge of the ECG curve of nurses working in the intensive care unit
Anotace:
Diplomová práce se zabývá znalostí EKG křivky sester pracujících na jednotce intenzivní péče. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a empirickou. Teoretická část je rozdělena na kapitoly, ve kterých se pojednává o anatomii srdce, EKG křivce a její historii, patologiích EKG křivky. Dále pojednává o vzdělávání a kompetencích sester oblasti EKG. Druhá empirická část práce se zabývá analýzou dat …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the ECG curve knowledge of nurses working et the intensive care unit. The thesis is dividet in to two parts, teoretical and empirical. The teoretical part is dividet in to chapters, which deal with the anatomy of the heard, ECG curve and its history, pathologies of the ECG curve. Further it describes the education and competences of nurses in the field of ECG. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2016
  • Oponent: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta