Kateřina Nohavová

Bakalářská práce

Komunistická rétorika před rokem 1989 a po něm (studie z kognitivní lingvistiky)

Communist rhetoric prior to 1989 and after (a study in cognitive linguistics)
Anotace:
Text obsahuje základní údaje charakterizující obsah a výsledky práce v českém jazyce.Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na porovnání metafor a s nimi související metonymie a synekdochy užívaných představiteli Komunistické strany Československa a Komunistické strany Čech a Moravy s cílem zjistit, zda se rétorika komunistických politiků za více než 50 let obměnila či nikoli. V této studii z kognitivní …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB1027

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2010
  • Vedoucí: Marek Nagy
  • Oponent: Jiří Zeman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Jazyková a literární kultura