Ing. Jakub Pejchal

Diplomová práce

Agilní a tradiční metodiky v projektovém řízení

Agile and traditional methods in project management
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou projektového řízení. Představuje vybrané zástupce metodik používaných při vývoji softwaru a zástupce standardů projektového řízení. Uvádí způsoby, kterými lze zvolené standardy a metodiky kombinovat při zachování jejich výhod a na reálném projektu aplikuje jednu z možných kombinací.
Abstract:
The diploma thesis deals with information technology project management. It presents chosen software development methodologies, project management standards and their possible combinations. One of the combinations and its advantages is shown on a real-life project.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Ministr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace