Eliška KUNCOVÁ

Bakalářská práce

Vliv cvičení na posturografu na klenbu nožní

Effect of the Exercise on the Vault of the Foot on Posturograph
Anotace:
Práce má za cíl zjistit účinky cvičení na posturografu na klenbu nožní a těžiště. Praktická část nás seznamuje se stavbou nohy, funkcí nohy při chůzi a vymezení termínu klenby nožní. Další část se zabývá vadami nohy. Následně je v práci zpracována terapie zaměřená na klenbu nožní a diagnostika stavu nohy. V neposlední řadě představuje posturograf, přístroj na kterém byla prováděná terapie. Pro potřeby …více
Abstract:
The aim of this paper is to find the effect of the exercise on Posturograph on the vault of the foot and a center of gravity. In the practical part is stated a foot structure, function of a foot during a walking and the definition of the term vault of the foot. The foot defects are stated in the next part. In the following part is processed the therapy focused on vault of the foot and a diagnostic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Monika Valešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUNCOVÁ, Eliška. Vliv cvičení na posturografu na klenbu nožní. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií