Eliška KUNCOVÁ

Bachelor's thesis

Vliv cvičení na posturografu na klenbu nožní

Effect of the Exercise on the Vault of the Foot on Posturograph
Abstract:
Práce má za cíl zjistit účinky cvičení na posturografu na klenbu nožní a těžiště. Praktická část nás seznamuje se stavbou nohy, funkcí nohy při chůzi a vymezení termínu klenby nožní. Další část se zabývá vadami nohy. Následně je v práci zpracována terapie zaměřená na klenbu nožní a diagnostika stavu nohy. V neposlední řadě představuje posturograf, přístroj na kterém byla prováděná terapie. Pro potřeby …more
Abstract:
The aim of this paper is to find the effect of the exercise on Posturograph on the vault of the foot and a center of gravity. In the practical part is stated a foot structure, function of a foot during a walking and the definition of the term vault of the foot. The foot defects are stated in the next part. In the following part is processed the therapy focused on vault of the foot and a diagnostic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Monika Valešová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUNCOVÁ, Eliška. Vliv cvičení na posturografu na klenbu nožní. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií