Bc. et Bc. Petra Andrýsková

Diplomová práce

Dominantní a alternativní zakódování televizního seriálu Žena za pultem

Dominant and alternative encoding of television series Žena za pultem
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá dominantním a alternativním zakódováním televizního seriálu z období normalizace Žena za pultem. Normalizační televizní seriály vznikaly pod vlivem vládnoucí moci a byly charakteristické tím, že prostřednictvím každodenních situací měly předávat divákům žádoucí systém norem, hodnot a postojů. V návaznosti na teorie zabývající se procesem kódování a dekódování mediálního …více
Abstract:
The diploma thesis deals with dominant and alternative encoding of television series from the period of normalization Žena za pultem. Normalization television series were produced under control of the sovereign power and they were transferring through everyday situations specific set of norms, values and attitudes. In relation to the theories, that describe the process of encoding and decoding of media …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií