PhDr. Mgr. Zuzana Širmerová, Ph.D.

Bakalářská práce

Výměnný obrázkový komunikační systém a jeho využití u dítěte s autismem

The VOKS system and its application at autistic children
Anotace:
Práce „Výměnný obrázkový komunikační systém a jeho využití u autistického dítěte „ pojednává o problémech v komunikaci dětí s autismem. V první části je popsána problematika autismu, jeho etiologie, historické pojetí a projevy. Druhá část práce seznamuje s pojmem komunikace a možnostmi alternativních a augmentativních způsobů komunikace. Zabývá se podrobněji Výměnným obrázkovým komunikačním systémem …více
Abstract:
The bachelor work „ VOKS system and its application at autistic children“ deals with problems of autistic children and communication. In the first part are described etiology, history and characteristic features of autistic people. Communication and different types of communication, e.g. alternative and augmentative communication are discussed in the sekond part. Moreover it introduces and described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta