Theses 

Krize identity ve třetím věku – Mgr. Kalpalata Aleen Poláková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Kalpalata Aleen Poláková

Diplomová práce

Krize identity ve třetím věku

Crisis of identity in the third age

Anotace: Pro vymezení pojmu „krize identity ve třetím věku“ jsou zkoumány předchozí krize v adolescenci a ve středním věku. Dalším zdrojem, o který se výzkum opírá, jsou literárně-filozofická díla, popisující daná období. Na základě jejich rozboru jsem našla v každém krizovém období určité znaky, které se buď opakují, anebo jsou zcela specifické jen pro jedno z těchto tří období. V současné době se stále zvyšuje věk, kterého se lidé dožívají. Tím se vytváří delší třetí věk, postproduktivní, který je novým životním obdobím, se kterým se musí vyrovnat jak jedinec, tak i společnost. Krize ve třetím věku se stává dalším důležitým životním předělem, protože pro smysluplné naplnění životního období po odchodu z činného života je třeba vystavění nové identity.

Abstract: For the definition of the term “crisis of identity in the third age” I have chosen to compare two of the previous identity changes – the crisis in adolescence and the midlife crisis. Also I have used literary and philosophical works which are dealing with those critical periods of life. Based on this certain points have been found, that are either common to all of those three types of crisis, or are specific only to one of them. The life span is continuesly prolonged. This creates the so-called third age, which is lately becoming a new life period to which individuals as well as society have to get accustomed. In this way, the crisis of the third age gains in importance, for the new identity found through it is needed for fulfilment in this last period of life.

Klíčová slova: Krize, identita, definování třetího věku, stárnutí a stáří, vývoj osobnosti, budování identity, krize identity v adolescenci, krize středního věku, individuace, moratorium, přijetí závazků, strach ze smrti, smysl života, nalezení sebe sama, sebepojetí, osobnost, , kulturní odlišnosti, role, postoje, rituály, hodnoty, aktivita, stáhnutí se, krize identity ve třetím věku. Crisis, identity, the third age, ageing and old age, development of personality, building up identity, crisis of identity in adolescence, midlife crisis, individuation, commitments, fear of death, sense of life, finding yourself, self-definition, personality, I-ness, cultural differences, roles, attitudes, rituals, values, activity, drawing back, crisis of identity in the third age.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 22:54, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz