Mgr. Petra Hálová

Diplomová práce

Život v mestečku Rousínov v 2. polovici 17. storočia a v 1. polovici 18. storočia

Life in the small town Rousinov in the 2nd half of the 17th century and the 1st half of the 18th century
Abstract:
The aim of this paper is to describe the life of the citizens in the small town Rousinov during the second half of the 17. century and the first half of the 18. century. The paper is focused on the economy and administration of the small town, religious life of its citizens, the fallout of then wars and on building activities as well. The basic resource for this paper has been economic bills.
Abstract:
Cieľom práce je popísať život obyvateľov mestečka Rousínov v 2. polovici 17. storočia a v 1. polovici 18. storočia. Práca sa zaoberá hospodárením mestečka a jeho správou, náboženským životom obyvateľov, dotykom prebiehajúcich vojen a stavebnou činnosťou v mestečku. Základným prameňom, z ktorého práca vychádza, sú hospodárske účty.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie

Práce na příbuzné téma