Theses 

Word-of-mouth zákazníků a jeho dopad na management – Bc. Alice Brzoňová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Alice Brzoňová

Master's thesis

Word-of-mouth zákazníků a jeho dopad na management

Customers word-of-mouth and its impact on management

Abstract: Předmětem diplomové práce „Word-of-mouth zákazníků a jeho dopad na management“ je analyzovat, zda se liší online hodnocení pražských dvouhvězdičkových hotelů, zveřejněné na serveru TripAdvisor v závislosti na tom, jaké národnosti je recenzent. První část práce se věnuje literární rešerši poznatků souvisejících s měřením kvality služeb, fenoménem word-of-mouth a také kulturními rozdíly spotřebitelů v oblasti cestovního ruchu. Poté je popsána metodika výzkumu a v praktické části jsou analyzovány recenze, prostřednictvím nichž lze zjistit, které faktory jsou akcentovány kterými národnostmi. Na základě těchto zjištění jsou formulována doporučení pro management hotelů, jejichž implementace může napomoct zvýšení spokojenosti jejich klientů.

Abstract: The subject of the diploma thesis “Customers word-of-mouth and its impact on management” is to analyze whether the online rating of the two-star hotels in Prague, published on TripAdvisor varies depending on nationality of reviewer. The first part of the thesis deals with literary research of knowledge related to service quality measurement, word-of-mouth phenomenon as well as cultural differences of the consumers in the field of tourism. The methodology of the research is described and in the practical part analyzes of the reviews are made which can determine what factors are accented by which nationalities. Based on these findings, recommendations for hotel management are formulated, the implementation of which can help to increase the satisfaction of their clients.

Keywords: word-of-mouth, cestovní ruch, kulturní rozdíly, Hofstede, HOLSERV, obsahová analýza, tourism, cultural differences, content analysis

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Go to top | Current date and time: 26/4/2019 14:29, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz