Veronika ŠIKULOVÁ

Bakalářská práce

Animovaný film Sidonius: Dokumentace přípravy a realizace bakalářské práce a rešerše

1. Theoretical Part: Documentation of preparation, realization of bachelor film and research 2. Practical Part: Sidonius - drawn animation
Anotace:
Ve svojí bakalářské práci popisuji vznik animovaného filmu Sidonius. Píšu o věcech, jež mne inspirovaly, původu charakterů, vývoji scénáře, a výrobním procesu a postprodukci. Shrnuji některé z věcí, které jsem se při tvorbě filmu naučila. Přikládám přípravné kresby, výtvarné návrhy a obrázkový scénář.
Abstract:
My bachelor thesis discribes the making of my animated film Sidonius. I write about things that inspired me, about the origin of the characters, story development, the making process and postproduction. I summarize some of the things I learned while making the film. I attach sketches, character designs and storyboard.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2013
Zveřejnit od: 23. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ivo Hejcman

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIKULOVÁ, Veronika. Animovaný film Sidonius: Dokumentace přípravy a realizace bakalářské práce a rešerše. Zlín, 2013. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Klasická animovaná tvorba

Práce na příbuzné téma