Veronika ŠIKULOVÁ

Bachelor's thesis

Animovaný film Sidonius: Dokumentace přípravy a realizace bakalářské práce a rešerše

1. Theoretical Part: Documentation of preparation, realization of bachelor film and research 2. Practical Part: Sidonius - drawn animation
Abstract:
Ve svojí bakalářské práci popisuji vznik animovaného filmu Sidonius. Píšu o věcech, jež mne inspirovaly, původu charakterů, vývoji scénáře, a výrobním procesu a postprodukci. Shrnuji některé z věcí, které jsem se při tvorbě filmu naučila. Přikládám přípravné kresby, výtvarné návrhy a obrázkový scénář.
Abstract:
My bachelor thesis discribes the making of my animated film Sidonius. I write about things that inspired me, about the origin of the characters, story development, the making process and postproduction. I summarize some of the things I learned while making the film. I attach sketches, character designs and storyboard.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2013
Accessible from:: 23. 5. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Ivo Hejcman

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠIKULOVÁ, Veronika. Animovaný film Sidonius: Dokumentace přípravy a realizace bakalářské práce a rešerše. Zlín, 2013. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.5.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 23. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / field:
Visual Arts / Classical Animation