Milada KRIVANKOVÁ

Bakalářská práce

Rozvoj domácí péče v Teplicích a informovanost veřejnosti

Home Care development in Teplice and public knowledge
Anotace:
Souhrn Cílem bakalářské práce "Rozvoj domácí péče v Teplicích a informovanost veřejnosti" je zjištění úrovně informovanosti široké veřejnosti o domácí ošetřovatelské péči, o chápání rozdílu mezi domácí péčí a pečovatelskou službou. Dílčím cílem je posouzení rozvoje této zdravotní péče v Teplicích. Teoretická část práce osvětluje výhody této péče, poskytuje informaci, kdo domácí péči indikuje, jak je …více
Abstract:
Summary The aim of this bachelor's thesis titled "Development of home healthcare in Teplice and public awareness" is to establish the general public's level of awareness of home healthcare, and its understanding of the difference between home healthcare and nursing services. Another goal is to evaluate development of this type of healthcare in Teplice. The theoretical part of this work explains the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Wiedemannová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRIVANKOVÁ, Milada. Rozvoj domácí péče v Teplicích a informovanost veřejnosti. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra