Bc. Lucie Barnetová

Master's thesis

Spoty SPOZ a ČSSD ve volbách do PSP 2013: sémiotická analýza

A semiotic analysis of SPOZ's and ČSSD's TV ads in the 2013 general elections
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje televizním spotům politických stran ČSSD a SPOZ před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2013. Spoty jsou analyzovány pomocí sémiotické analýzy vycházející z teorie sémiotiky, jejíž základní prvky jsou představeny v teoretické části. Analýza, čerpající zejména z teoretických základů práce Hartleyho a Fiskeho, zachycuje významy na třech stupních označování. V práci jsou …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the television spots of political parties CSSD and SPOZ before the election to the Chamber of Deputies in 2013. The spots are analyzed using semiotic analysis based on the semiotic theory whose basic elements are introduced in the theoretical part. The analysis, drawing especially from the theoretical basis of Hartley and Fiske’s work, takes up the meanings in three orders …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2016
  • Supervisor: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií