Bc. Lucie ŠEFRÁNYOVÁ

Diplomová práce

Komunikační paradigma internetu a jeho důsledky pro pedagogickou komunikaci

Internet communication paradigma and its implications for pedagogical communication
Anotace:
Diplomová práce se zabývá fenoménem internetu především ve smyslu jeho komunikačního paradigmatu. Snaží se popsat a objasnit komunikační funkci internetu, rozlišit a popsat základní principy komunikace na internetu, definovat pojem virtualita a nakonec najít vztah mezi interpersonální a mediovanou komunikací. Větší kapitola se bude věnovat i komunikaci pedagogické a závěr práce vyvodí důsledky internetové …více
Abstract:
Diploma thesis mainly deals with the phenomenon of the Internet in mening of its communication paradigm. It tries to describe and explain the function of Internet communication, to differentiate and describe the basic principles of communication on the Internet, defining the concept of virtuality and finally find a relationship between interpersonal and mediated communication. The larger section will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011
Identifikátor: 15943

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEFRÁNYOVÁ, Lucie. Komunikační paradigma internetu a jeho důsledky pro pedagogickou komunikaci. Č. Bud., 2011. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses qs5m07 qs5m07/2
30. 3. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
30. 3. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.