Martin Cabalka

Diplomová práce

Datová kvalita v prostředí databáze hospodářských informací

Data quality in the business information database environment
Anotace:
Diplomová práce se zabývá výběrem vhodných dimenzí datové kvality pro zvolenou databázi hospodářských informací, následným návrhem a implementací metrik pro jejich vyhodnocování. Cílem práce je definice pojmu datová kvalita v kontextu databáze hospodářských informací a možnosti jejího měření. Na základě dimenzí vhodných ke sledování je sestaven seznam metrik. Tyto metriky jsou následně implementovány …více
Abstract:
This master thesis is concerned with the choice of suitable data quality dimensions for a particular database of economy information and proposes and implements metrics for its assessment. The aim of this paper is to define the term data quality in the context of economy information database and possible ways to measure it. Based on dimensions suitable to observe, a list of metrics was created and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2017
  • Vedoucí: Dušan Chlapek
  • Oponent: Jan Kučera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52911