Bc. Šimon Obetko

Diplomová práce

Automated Infrastructure Deployment on Public and Private Cloud as a Part of Continuous Integration Process

Automated Infrastructure Deployment on Public and Private Cloud as a Part of Continuous Integration Process
Anotace:
Práca sa zameriava na automatizované vytváranie virtuálnych distribuovaných prostredí, ktoré prevádzkujú YSoft SafeQ 6 na súkromnom a verejnom cloud-e. Zameriava sa hlavne na automatizáciu nasadenia nízkoúrovňovej infraštruktúry. Práca obsahuje analýzu viacerých scenárov, v ktorých môže spoločnosť využiť automatizované vytváranie prostredí, ako aj rozsiahly výskum nástrojov používaných na orchestráciu …více
Abstract:
The thesis focuses on the automated deployment of virtual distributed environments operating YSoft SafeQ 6 on a private and public cloud. It mainly focuses on the automation of low-level infrastructure deployment. The thesis includes analysis of multiple scenarios in which the automated deployment can be utilized by the company, as well as extensive research of infrastructure orchestration tools. Based …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Juraj Michálek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Paralelní a distribuované systémy