Bc. Šimon Obetko

Master's thesis

Automated Infrastructure Deployment on Public and Private Cloud as a Part of Continuous Integration Process

Automated Infrastructure Deployment on Public and Private Cloud as a Part of Continuous Integration Process
Abstract:
Práca sa zameriava na automatizované vytváranie virtuálnych distribuovaných prostredí, ktoré prevádzkujú YSoft SafeQ 6 na súkromnom a verejnom cloud-e. Zameriava sa hlavne na automatizáciu nasadenia nízkoúrovňovej infraštruktúry. Práca obsahuje analýzu viacerých scenárov, v ktorých môže spoločnosť využiť automatizované vytváranie prostredí, ako aj rozsiahly výskum nástrojov používaných na orchestráciu …more
Abstract:
The thesis focuses on the automated deployment of virtual distributed environments operating YSoft SafeQ 6 on a private and public cloud. It mainly focuses on the automation of low-level infrastructure deployment. The thesis includes analysis of multiple scenarios in which the automated deployment can be utilized by the company, as well as extensive research of infrastructure orchestration tools. Based …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Juraj Michálek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Informatics / Parallel and Distributed Systems