Bc. Lucie Němečková, DiS.

Diplomová práce

Workflow - Document Management System

Workflow - Document Management System
Anotace:
Tato práce se zabývá detailní analýzou systému Workflow a návrhy na jeho vylepšení. Workflow je řízení toku a zpracování informací mezi jednotlivými rolemi zúčastněnými v procesu. Elektronický oběh faktur nahrazuje oběh dokumentů ve fyzické podobě. Ve chvíli, kdy je dokument naskenován, probíhá jeho zpracování a schvalování ve workflow, aplikaci, která je vyvinuta pro tento účel. Dále práce seznamuje …více
Abstract:
This diploma thesis deals with detailed analysis of the Workflow system and its development proposals. Workflow is information flow management and process of information among different roles involved in the process. Electronic invoice flow replaces the flow of documents in their material form. After the document is scanned it is further processed and approved in workflow application which is designed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Petr Berka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní