Mgr. Marek Goldbach, Ph.D.

Disertační práce

Modelování vývoje pánevní výplně na příkladech sedimentárních pánví podél východního okraje Českého masívu

Modelling of the evolution the basin infill - case studies of the sedimentary basins along the eastern margin of the Bohemian Massif
Anotace:
Předkládaná disertační práce se zabývá hornoslezskou pánví a střední části karpatské předhlubně, které se nachází na východním okraji Českého masívu. V obou studovaných oblastech byl brán zřetel zejména na otázky spojené s vývojem tepelného toku a rekonstrukcí jeho hodnot v geologické minulosti. Vzhledem k rozdílnosti vstupních dat byly oblasti modelovány a posuzovány odlišně a výsledky prezentovány …více
Abstract:
The following PhD dissertation deals with two different case studies from the area of the east margin of the Bohemian Massif. In both cases, the main aim of the research was to evaluate heat flow and reconstruct their history during their geological evolution. Each case study had a different type of input data and thus, the dimensions and extent of the research is various. The deep boreholes in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.
  • Oponent: RNDr. Juraj Franců, CSc., prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta