Lucie ANDRLOVÁ

Diplomová práce

Výuka dějin výtvarné kultury ve výtvarné výchově na druhém stupni ZŠ - aplikace a ověření konkrétní metodiky.

Teaching the history of art culture in art education at the second level of primary school - application and verification of specific methodology.
Anotace:
Práce s názvem Výuka dějin výtvarné kultury ve výtvarné výchově na druhém stupni ZŠ - aplikace a ověření konkrétní metodiky se zabývá metodikou výuky dějin výtvarné kultury v hodinách výtvarné výchovy. Tato složka je v rámci předmětu nezbytná k naplnění očekávaných výstupů stanovených RVP a teoreticky bylo toto téma rozpracováno již v autorčině bakalářské práci. Nyní je aplikována konkrétní metodika …více
Abstract:
The thesis Teaching the history of art culture in art education at the sekond level of primary school - application and verification of specific methodology works with metodology of teaching the history of art culture in art education classes. This component is necessary without the fulfill the expected outputs of the RVP and theoretically this topic was developer in author´s bachelor´s work. Has now …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 11. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Miloš Makovský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ANDRLOVÁ, Lucie. Výuka dějin výtvarné kultury ve výtvarné výchově na druhém stupni ZŠ - aplikace a ověření konkrétní metodiky.. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta