Ing. Eliška Petřeková

Bakalářská práce

Spádovost za službami v ORP Šlapanice a Kuřim

Travel to services in ORP Šlapanice and Kuřim
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Spádovost za službami v ORP Šlapanice a Kuřim“ je zmapování procesů spádovosti obyvatel za službami ve vybraných dvou obcích s rozšířenou působností. Do zkoumaného území spadá celkem 50 obcí. Základem práce je dotazníkové šetření mezi představiteli těchto obcí. Na základě jejich vyhodnocení jsou vymezeny obslužné regiony školské, zdravotnické a maloobchodu a služeb.
Abstract:
The aim of the bachelor thesis “Travel to services in ORP Šlapanice and Kuřim” is to map processes of travelling to services in two selected municipalities with extended powers. This whole area consists of 50 municipalities. The basis of this thesis is the questionnaire survey among representatives of these municipalities. Based on analysis of the survey services regions of education, healthcare and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Dominika Tóthová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch