Martina Čechovská

Diplomová práce

Zavedení 360 stupňové zpětné vazby ve firmě

Implementation of 360 Degree Feedback in a Firm
Anotace:
Předmětem diplomové práce na téma „Zavedení 360stupňové zpětné vazby ve firmě“ je hodnocení kompetencí manažera pomocí této speciální metody pro rozvoj lidského potenciálu. Hodnocení by mělo poskytnout relevantní podklady pro efektivní rozhodování o vhodných typech rozvoje a vzdělávání pro konkrétního manažera. Teoretická část práce se věnuje nejprve vymezením metody 360° zpětné vazby, spolu s jejími …více
Abstract:
The objective of the submitted thesis “Implementation of 360 Degree Feedback in a Firm” is assessments of competencies manager using methods of this particular technique for human resource development. It should give the relevant bases for effective decision making about useful types of development and education for particular manager. The theoretical part of the work is focusing on the definition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: Jan Kovács
  • Oponent: Jarmil Adamec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava