Jaroslav Berit

Master's thesis

Modelování a analýza víceúrovňových odměňovacích systémů

Modeling and analysis of multi-level reward systems
Anotácia:
Práce řeší problematiku modelování a analýzy víceúrovňových odměňovacích systémů. Hlavním cílem práce je návrh řešení, které umožňuje vývoj a testování víceúrovňových odměňovacích systémů. Řešení je založené na využití simulace dynamiky odměňovacího systému a následné statistické analýzy. K realizaci řešení jsou použity kvantitativní nástroje pro simulační modelování a statistickou analýzu. Navržené …viac
Abstract:
This thesis is solving the issue of modeling and analysis of multi-level reward systems. The main goal is to design a solution that allows the development and testing of multi-level reward systems. The solution is based on the simulation of a dynamics reward system and the subsequent statistical analysis. The solution uses quantitative tools for simulation modeling and statistical analysis. The proposed …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedúci: Veronika Zelená
  • Oponent: Lucie Váchová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45158

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Ekonomika a management / Management

Práce na příbuzné téma