Bc. Nikola Svitková

Diplomová práce

Dojížďka a vyjížďka do školy - komparace mobility žáků základní a střední školy a studentů vysokých škol

Commuting to school - comparison of mobility of pupils of elementary and secondary school and university students
Anotace:
Ve své diplomové práci Dojížďka a vyjížďka do školy - komparace mobility žáků základní a střední školy a studentů vysokých škol se zabývám dojížďkou žáků základní školy a studentů gymnázia, které se nachází v obci Zastávka. Dále se okrajově věnuji dojížďce vysokoškolských studentů s trvalým bydlištěm v Zastávce. Zastávka je obec s vysoce rozvinutým školstvím, které má prestiž v širokém okolí. Teoretická …více
Abstract:
In this diploma thesis „ Commuting to school - comparison of mobility of pupils of elementary and secondary school and university students “ I deal with transport to school of pupils of the basic school and students of the grammar school, both located in municipality Zastávka. Furthermore, I partially deal with transport to school of university students with permanent residence in Zastávka. Municipality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta