Jan NOVÁK

Diplomová práce

Opatrovnictví a poručenství

Guardianship and tutelage
Anotace:
Obsahem diplomové práce je široký popis opatrovnictví a poručenství. Tyto dva instituty se váží k osobám určitým způsobem omezeným danou překážkou. Tato způsobuje, že je třeba jim ustanovit opatrovníka nebo poručníka proto, aby byly chráněny jejich oprávněné zájmy. Práce počíná historií obou institutů, a to od ABGB, přes úpravy 20. století, až po současné znění zákonů. Opatrovnictví coby zákonné zastoupení …více
Abstract:
The master's thesis contains a broad description of guardianship and tutelage. These two institutes are related to people in some way limited. This means that they need to appoint a guardian or tutor in order to protect their legimate interests. The master's thesis begins with the history of both institutes, from ABGB through modifications of 20th century to present text of the laws. Guardianship as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁK, Jan. Opatrovnictví a poručenství. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.