Jan NOVÁK

Master's thesis

Opatrovnictví a poručenství

Guardianship and tutelage
Anotácia:
Obsahem diplomové práce je široký popis opatrovnictví a poručenství. Tyto dva instituty se váží k osobám určitým způsobem omezeným danou překážkou. Tato způsobuje, že je třeba jim ustanovit opatrovníka nebo poručníka proto, aby byly chráněny jejich oprávněné zájmy. Práce počíná historií obou institutů, a to od ABGB, přes úpravy 20. století, až po současné znění zákonů. Opatrovnictví coby zákonné zastoupení …viac
Abstract:
The master's thesis contains a broad description of guardianship and tutelage. These two institutes are related to people in some way limited. This means that they need to appoint a guardian or tutor in order to protect their legimate interests. The master's thesis begins with the history of both institutes, from ABGB through modifications of 20th century to present text of the laws. Guardianship as …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁK, Jan. Opatrovnictví a poručenství. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická

University of West Bohemia

Faculty of Law

Master programme / odbor:
Law and Legal Science / Law

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.