Bc. Věra MATASOVÁ

Master's thesis

Dávky nemocenského pojištění v České republice a jejich vývoj

Sickness insurance benefits in the Czech Republic and their development
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vývojem nemocenského pojištění v České republice. V práci je definován celý systém sociálního zabezpečení v České republice včetně institucí, které se správou a výběrem dávek zabývají. Detailně je charakterizováno celé nemocenské pojištění a jednotlivé dávky, včetně jejich nároku, sazeb a tiskopisů. V další části je podrobněji specifikován vývoj jednotlivých dávek nemocenského …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the development of sickness insurance in the Czech Republic. The thesis defines the entire social security system in the Czech Republic, including institutions that deal with the administration and collection of benefits. The sickness insurance is defined in detail individual benefits, including their entitlement, rates and forms. The next section specifies in more detail …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 11. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jana Šturcová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MATASOVÁ, Věra. Dávky nemocenského pojištění v České republice a jejich vývoj. Plzeň, 2021. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/